xiaob

ସମ୍ବାଦ

ଚାଇନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହାର୍ଡୱେର୍ ଶୋ 2023 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଜିଆଚେଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ସ ଉତ୍କର୍ଷତା |

36 ତମ ଚାଇନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହାର୍ଡୱେର୍ ସୋ (CIHS) ସଫଳତାର ସହିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19-21, 2023 ରେ ସାଂଘାଇ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପୋ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |ଏହି ସୋକୁ ବିଶ୍ 97 ର 97 ଟି ଦେଶ ତଥା ଅଞ୍ଚଳର 68,405 ପରିଦର୍ଶକ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ରେତାମାନେ 7.7% ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ହାର୍ଡୱେର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ​​|

୨

CIHS 2023 କୁଏଲମେସ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହାର୍ଡୱେର୍ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ତଥା ଦୂତାବାସ, କନସୁଲେଟ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଙ୍ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଦୃ strongly ଭାବରେ ସମର୍ଥିତ |ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜର୍ମାନୀ, ଆମେରିକା, କାନାଡା, ମେକ୍ସିକୋ, ଜାପାନ, ଭାରତ, ଚୀନ୍ ତାଇୱାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଏହି ମେଳାରେ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଟ୍ୱିଷ୍ଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ସର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ, ଜିଆଚେଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ କୋ।ଆମର କ୍ରମାଗତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଗୁଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆମର ସର୍ବଶେଷ ଅଭିନବ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଣିଛୁ |ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶ୍ world ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା |

ସମ୍ବାଦ 3
ସମ୍ବାଦ 4

ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ growing ୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହାର୍ଡୱେର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଦାନପ୍ରଦାନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ |CIHS 2023 ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହାର୍ଡୱେର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ |

ସମ୍ବାଦ 5
ସମ୍ବାଦ 6

ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବୁଥ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ |ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |

ସମ୍ବାଦ 7

JACHENG TOOLS CO.LTD: ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହାର୍ଡୱେର୍ ଉପକରଣ ସହଭାଗୀ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21-2023 |